Obradoiro Facilitación Gráfica - Outubro 2017Queres aprender a debuxar o proceso?
Algunhas membras de 4Espazos temos vontade de coñecer de primeira mán a Facilitación Visual e as súas técnicas para poder poñelas en práctica. Contactamos con Sergi e Melania, dúas facilitadoras expertas nesta metodoloxía que nos permite "debuxar o proceso" como apoio ao traballo con grupos.

A facilitación visual permítenos representar graficamente os conceptos e ideas cos que o grupo está a traballar facilitando o desenvolvemento de estratexias de acción conxunta. É unha ferramenta interesante non só para facilitadoras, pero tamén para xente do mundo da educación, as artes gráficas, a arquitectura, persoas que traballen en grupo ou para aquelas que simplemente queren concretar e organizar os seus propios pensamentos ou aquilo que escoitan.

O obradoiro basearáse nunha contínua práctica entre conceptos, exemplos e exercícios xa que nada ensina mais do que a experimentación durante o transcurso do traballo.

Conteúdo:
Uso de letras e iconos: que sea lexible, recoñecible, que guíe a comprensión e capte a atención e a participación das nosas ouvintes; interculturalidade e o "entender todas o mesmo".
Metáforas: sair do cadrado e reformular o pensamento cunha metáfora que permita entrar mellor no conteúdo e facelo propio, fixándoo na mente e manexalo con maior flexibilidade.
Plantillas: organización do espazo, o papel, o pensamento, a interacción.
Síntese visual: capturar a grande idea e introducir os conceptos do nivel superior, elevando o listón.
Narración visual: a histora a concebimos a través de imaxes e agora visualicémola!
• O iceberg e o hipopótamo: representación dun problema
Presentacións potentes: o poder de facerse escoitar e poder entender unha forma de escoita activa, interactiva e que xenere colectivamente
Conectando puntos: facer rede e visualizalo

Data: Sábado 28 e Domingo 29 de Outubro
Horario: 10 a 19 horas (16 horas de formación)
Prezo: 150€ (inclúe materiais básicos)

Lugar: ReCrearte. rúa Isaac Peral, 3, Baixo, A Coruña

Data limite para inscripcións: 15 de Outubro (agradécese pronta inscripción para asegurar a realización do obradoiro)


Formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/lkT1YWlgVK3QfFl03


Máis información: 4espazos@gmail.com / www.4espazosfacilitacion.blogspot.com

[ESPAÑOL]
Algunas miembras de 4Espazos tenemos muchas ganas de conocer de primera mano la Facilitación Visual e sus técnicas para poder ponerlas en práctica. Contactamos con Sergi y Melania, dos facilitadoras expertas en esta metodología que nos permite "dibujar el proceso" como apoyo al trabajo con grupos. 

La facilitación visual nos permite representar graficamente los conceptos e ideas con los que el grupo está trabajando facilitando el desarrollo de estrategias de acción conjunta. Es una herramienta interesante no sólo para facilitadoras, pero también para gente del mundo de la educación, las artes gráficas, la arquitectura, personas que trabajen en grupo o para aquellas que simplemente quieren concretar e organizar sus propios pensamientos o aquello que escuchan. 

El taller se basará en una contínua práctica entre conceptos, ejemplos y ejercicios ya que nada enseña más que la experimentación durante el transcurso del trabajo.

Contenido:
Uso de letras y iconos: que sea legíble, reconocible, que guíe la compresión y capte la atención y la participación de nuestras oyentes; interculturalidad e el "entender todas lo mismo".
Metáforas: salir del cuadrado y reformular el pensamiento con una metáfora que permita entrar mejor en el contenido y hacerlo propio, fijándolo en la mente y manejarlo con mayor flexibilidad.
Plantillas: organización del espacio, el papel, el pensamiento, la interacción.
Síntesis visual: capturar la gran idea e introducir los conceptos del nivel superior, elevando el listón.
Narración visual: la historia la concebimos a través de imagenes y ahora visualicémosla!
El Iceber y el hipopótamo: representación de un problema.
Presentaciones potentes: el poder de hacerse escuchar y el poder entender una forma de escucha activa, interactiva y que genere colectivamente.
Conectando puntos: hacer red y visualizarlo.

Fechas: Sábado 28 y Domingo 29 de Octubre
Horario: 10 a 19 horas (16 horas de formación)
Prezo: 150€ (incluye materiales básicos)
Lugar: ReCrearte. Praza Alfonso XIII, 7, Baixo, A Coruña

Data limite para inscripciones: 15 de Outubro (Se agradece pronta inscripción para asegurar la realización del taller)

Formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/lkT1YWlgVK3QfFl03

Más información: 4espazos@gmail.com / www.4espazosfacilitacion.blogspot.com

Comentarios