Curso de introducción ao Forum ZEGG


Como se crea confianza? Como podemos gozar dos encontros en grupo? 
Como se transforma un mar de xente nun grupo auténtico de espírito comunitario?

Este decembro en 4 Espazos organizamos por segunda vez o curso introdutorio de Forum “Presencia e Esencia” , unha metodoloxía para a xestión emocional nos grupos. Serán  catro días intensos de aprendizaxe e convivencia cunha formadora experta, Barbara Stutzel da comunidade ZEGG en Alemaña, e as súas dúas compañeiras Susana Castro e Cristina Hernández.

Realizarémolo entre os días 7 e 10 de decembro deste 2017 en Alvarella, un albergue de ecoturismo en Vilarmaior, moi pertiño do parque natural das Fragas do Eume.

É un curso aberto a calquera persoa á que lle apeteza aprender máis sobre si mesma a través do grupo. Resulta especialmente interesante se estas implicada nalgún proxecto colectivo, comunidade ou grupo de traballo e desexas comprender mellor os procesos emocionais grupais.

Se estás non campo da facilitación e o traballo con grupos a parte de permitirche experimentar esta ferramenta este curso dache a chave de entrada á formación de Facilitadoras de Forum que se está a organizar o vindeiro ano a nivel estatal, para aprender a empregar por ti mesma o Forum.

A nosa formadora explica así o que imos facer:

“Neste curso imos practicar a comunicación transparente e aprender o método do “Forum”, creado na ecoaldea ZEGG (Alemaña). O Forum enfoca o fondo emocional de cada persoa e así apoia os procesos de grupo. Axuda a compartir de xeito empático, pero tamén a reflexionar e darse o feedback necesario as unhas ás outras. O proceso grupal revisita situacións non resoltas e serve como catalizador para o crecemento de cada persoa do grupo. Logo de trinta anos desenvolvendo o Forum, a nosa  experiencia demostra que a confianza é o que crea o vínculo de amores, amizades e comunidades. Medra cando os procesos interiores se poden manifestar e son comprendidos polas demais. Así cada persoa que comparte os seus motivos e as súas emocións co grupo da un paso cara a confianza e o entendemento - e o amor medra.”  - Bárbara Stützel

Contidos:

* Desenvolvemento da percepción emocional para a/o participante e o grupo
* Técnicas de crear espazos para compartir emocións, atitudes e pensamentos.
* Coñecer o método de Fórum ZEGG, teoría e prática
* Reflexión sobre técnicas especiais de habilitación de Fórum (dirixir un proceso emocional, significado do feedback, meta do proceso, rolda facilitadora, etc)
* Dinámicas creativas para crear coesión nun grupo.

Formadoras

Bárbara Stützel
Psicóloga, cantante, con formación e experiencia no mundo do teatro. Varias estancias e intensa labor en Latinoamérica. Membro de ZEGG dende o 2001. A parte da arte, a súa paixón é abrir espazos para as verdades humanas e aportar así ao crecemento persoal. 

Susana Castro
Facilitadora Forum Zegg, formada en Facilitación co IIFACE e actualmente formandose como terapeuta en Psicoloxía Orientada ao Traballo de Procesos en Barcelona, nai de tres fillas, traballa como mediadora no proxecto Colab-Laboratorio de Innovación cidadá na Coruña, e arquitecta de profesión. Pertence ao noso colectivo de facilitadoras galegas 4Espazos.

Cristina Hernández
Licenciada en Farmacia, Máster en Medicina Humanitaria (cooperación internacional), actualmente acabando a formación en Facilitación de procesos grupais co IIFACE, formada en Forum Zegg, teatro para a vida, danza, musicoterapia. Nai de dúas nenas e habitante da ecoaldea de Matavenero dende fai 9 anos. Apaixoada pola vida e as relacións humanas.

Podedes consultar estes links para ampliar información sobre ZEGG (www.zegg.de) e sobre Forum (www.zegg-forum.org e www.forumparatodas.wordpress.com ).

Datas: 7, 8, 9 e 10 de decembro de 2017

Lugar: Albergue de ecoturismo Alvarella - (Vilarmaior, A Coruña)

Custe: O prezo inclúe a formación, o aloxamento e a comida dos 4 días.

* 260 € (inscricións antes do 1 de novembro)
* 280 € (inscricións posteriores ao 1 de novembro)
* Agradecemos que fagades as vosas inscricións antes do 1 de novembro para poder asegurar a realización do obradoiro. Para animarvos facemos un pequeno desconto no custe da formación a aquelas persoas que vos inscrivades antes desa data.

Data limite de inscrición: 30 de novembro de 2017

Formulario de inscripción: Pincha aquí

Máis información: Escríbenos a 4espazos@gmail.com

__________________________________________________________________________

[CASTELLANO]

Como se crea confianza? Como podemos gozar de los encuentros en grupo? 
Como se transforma un mar de gente en un grupo auténtico de espíritu comunitario?

Este diecembre en 4 Espazos organizamos por segunda vez el curso introductorio de Forum “Presencia e Esencia” , una metodología para la gestión emocional en los grupos. Serán cuatro días intensos de aprendizaje y convivencia con una formadora experta, Barbara Stutzel de la comunidad ZEGG en Alemaña, y  sus dos compañeras Susana Castro e Cristina Hernández.

Lo realizaremos entre los días 7 y 10 de diciembre de este 2017 en Alvarella, un albergue de ecoturismo en Vilarmaior, muy cerquita del parque natural de Fragas do Eume. 

Es un curso abierto a cualquier persona a la que le apetezca aprender más sobre si misma a través del grupo. Resulta especialmente interesante si estás implicada en algún proyecto colectivo, coumunidad o grupo de trabajo y deseas comprender mejor los procesos emocionales grupales. 

Si estás en el campo de la facilitación y el trabajo con grupos, a parte de permitirte experimentar esta herramienta, este curso te da la llave de entrada a la formación de Facilitadoras de Forum que se está organizando para el año próximo a nivel estatal, para aprender a emplear por ti misma el Forum.

Nuestras formadoras explican así lo que vamos a hacer:
"En este curso vamos a practicar la comunicación transparente y a aprender el método del "Forum", creado en la ecoaldea ZEGG (Alemania). El Forum enfoca el fondo emocional de cada persona y así apoya 
A nosa formadora explica así o que imos facer:

"En este curso vamos a practicar la comunicación transparente y aprender el método del Forum, creado en la ecoaldea ZEGG (Alemania). El Forum enfoca el fondo emocional de cada persona y así apoya los procesos de grupo. Ayuda a compartir de forma empática, pero también a reflexionar y darse el feedback nececesario unas a otras. El proceso grupal revisita situaciones no resueltas y sirve como catalizador para el crecimiento de cada persona del grupo. Tras treinta años desarrollando el Forum, nuestra experiencia demuestra que la confianza es lo que crea el vínculo de amores, amistades y comunidades. Crece cuando los procesos interiores se pueden manifestar y son comprendidos por las demás. Así cada persona que comparte sus motivos y sus emociones con el grupo da un paso hacia la confianza y el entendimiento - y el amor crece".

Contenidos:

* Desarrollo de percepción emocional para la/el participante y el grupo.
* Técnicas para crear espacios donde compartir emociones, actitudes y pensamientos.
* Conocer el método de Forum ZEGG, teoría y práctica.
* Reflexión sobre técnicas especiales de habilitación de Forum (dirigir un proceso emocional, significado del feedback, estado del proceso, rueda facilitadora, etc.)
* Dinámicas creativas para crear cohesión en un grupo.

Formadoras

Bárbara Stützel
Psicóloga, cantante, con formación y experiencia en el mundo del teatro. Varias estancias y intensa labor en Latinoamérica. Miembro de ZEGG desde el 2001. A parte del arte, su pasión es abrir espacios para las verdades humanas e aportar así al crecimiento personal. 

Susana Castro
Facilitadora Forum Zegg, formada en Facilitación con el IIFACE y actualmente formándose como terapeuta en Psicología Orientada al Trabajo de Procesos en Barcelona, madre de tres hijas, trabaja como mediadora en el projecto Colab-Laboratorio de Innovación cidadá en A Coruña, y arquitecta de profesión. Pertenece a nuestro colectivo de facilitadoras gallegas 4 Espazos.

Cristina Hernández
Licenciada en Farmacia, Máster en Medicina Humanitaria (cooperación internacional), actualmente acabando la formación en Facilitación de procesos grupales con el IIFACE, formada en Forum Zegg, teatro para la vida, danza, musicoterapia. Madre de dos niñas y habitante de la ecoaldea de Matavenero desde hace 9 anos. Apasionada por la vida y las relaciónes humanas.


Podéis consultar estos links para ampliar información sobre ZEGG (www.zegg.de) y sobre Forum (www.zegg-forum.org e www.forumparatodas.wordpress.com ).

Fechas: 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2017

Lugar: Albergue de ecoturismo Alvarella - (Vilarmaior, A Coruña)

Coste: El precio incluye la formación, el alojamiento y la comida los 4 días.

* 260 € (inscripciones antes del 1 de noviembre)
* 280 € (inscripciones después del 1 de noviembre)
* Agradecemos que hagáis vuestras inscripciónes antes del 1 de noviembre para poder asegurar la realización del curso. Para animaros hacemos un pequeño descuento en el coste de la formación a aquellas personas que os inscribáis antes de esa fecha. 

Fecha limite de inscripción: 30 de noviembre de 2017

Formulario de inscripciónPincha aquí


Mas información: Escríbenos a 4espazos@gmail.com

Comentarios